XÀ PHÒNG HÓA HOÀN TOÀN 22 2 GAM HỖN HỢP

Câu hỏi :

Xà phòng hóa hoàn toàn 22,2 gam tất cả hổn hợp 2 este HCOOC2H5 cùng CH3COOCH3 bởi dung dịch NaOH 1M đun cho nóng. Thể tích hỗn hợp NaOH tối tđọc nên cần sử dụng là:


*