Tính tổng chuỗi lũy thừa

Cách tính tổng hàng lũy quá thuộc cơ số – Các dạng tương quan , cùng lũy vượt cùng cơ số , Các dạng bài toán thù liên quan tổng hàng lũy vượt cùng cơ số. Đây là 1 trong dạng bài xích tân oán nâng cao điển hình của công tác lớp 6.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Bài viết thuộc series:>">Tìm chữ số tận cùng của lũy vượt cùng với số nón từ nhiên- Toán cải thiện lớp 6 >>